આકાશમાંથી ઊતર્યા રે ભોળી ભવાની મા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આકાશમાંથી ઊતર્યા રે ભોળી ભવાની મા
અજ્ઞાત


આકાશમાંથી ઊતર્યા રે, ભોળી ભવાની મા.
ઊતર્યા એવા નોતર્યા રે, ભોળી ભવાની મા.

ઊતર્યા ભાઈને ઓરડે રે, ભોળી ભવાની મા.
બેઠાં ઊંચા બારણે રે, ભોળી ભવાની મા.

ખીર ખાંડ ને રોટલી રે, ભોળી ભવાની મા.
મીઠી મજાની પુરણ પોળી રે, ભોળી ભવાની મા.

ઉપર પાપડનો કટકો રે, ભોળી ભવાની મા.
એવો વહુનો લટકો રે, ભોળી ભવાની મા.

ચોખલિયા ખાંડીને થાકી રે, ભોળી ભવાની મા.
કેડ વળીને થઈ ગઈ વાંકી રે, ભોળી ભવાની મા.

જેવા મેંણા ભાઈ ઘેર ભાંગ્યા રે, ભોળી ભવાની મા.
તેવા મેણાં સહુના ભાંગજો રે, ભોળી ભવાની મા.

જેવો પુત્તર ભાઈ ઘેર દીધો રે, ભોળી ભવાની મા.
તેવો પુત્તર સહુને દેજો રે, ભોળી ભવાની મા.