આજે હરિ દેખ્યા રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આજે હરિ દેખ્યા રે
પ્રેમાનંદ સ્વામીઆજે હરિ દેખ્યા રે હસતા,
મારા મંદિરિયામાં વસતા... આજે ટેક
[ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા]

જરકસિયા જામા પહેરીને,
ગૂઢો રેંટો કટિ કસતા... આજે ૧

ફૂલડામાં ગરકાવ થઈને,
અત્તરમાં મસમસતા... આજે ૨

મુનિવર સારુ રસોઈ કરાવીને,
પંગતમાં પીરસતા... આજે ૩

પ્રેમાનંદ આગે ગાયે ત્યારે,
આવે ઓરા ઓરા ખસતા... આજે ૪