આવો મારા મીઠડા બોલા માવ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આવો મારા મીઠડા બોલા માવ
પ્રેમાનંદ સ્વામીઆવો મારા મીઠડા બોલા માવ, વા'લમ વહાલા લાગો રે ટેક

વા'લમ મુજને વહાલા લાગો બહુ, નટવર સુંદર નાવ;
હેત કરી હૈયા પર રાખું, રસિયા જાદવરાવ... આવો ૧

પલંગ ઉપર પધરાવું પ્યારા, દૂધડે પખાળું પાવ;
ભૂધર ભેટું પ્રેમ કરી મારે, ઘણા દિવસનો ભાવ.. આવો ૨

કેસર ચંદન ચરચી કરું, હું તો ફૂલડાંમાં ગરકાવ;
આંખલડીથી અળગા ન મેલું, શોભાના દરિયાવ... આવો ૩

જેમ રાજી રહો તેમ કરું હરિ, ન જોઉં ન્યાય અન્યાય;
પ્રેમાનંદના નાથજી તમ પર, પ્રાણ કરું ન્યોછાવ... આવો ૪