આવો રાખું રે નેણામાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આવો રાખું રે નેણામાં
પ્રેમાનંદ સ્વામી


આવો રાખું રે નેણામાં ચોરી,
તારી મૂર્તિ મારે જીવન દોરી... ટેક

હું તો હીંડું રે હરિ તમને જોતી,
કરી રાખું મારી નથડીના મોતી...

હું તો મોહી રે મોહન તમ સાથે,
કરી બાજુ કાજુને બાંધુ હાથે...

વહાલા લાગો રે, વહાલમ ગિરિધરિયા,
મારા ઉર આભૂષણ નવસરિયા...

પ્રેમાનંદના રે સ્વામી છો લે'રી,
મારાં રૂપ જોબન ગુણ વારું ફેરી...

-૦-