એકતારો/રઝળુ દીકરા ! ઘેર આવજે,

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પૂછે કોઈ શિશુ જો તમને, એકતારો
રઝળુ દીકરા ! ઘેર આવજે,
ઝવેરચંદ મેઘાણી
બીજાંને બકરાં કરી, આપ બને ગોવાળ, →પુત્રની વાટ જોતી
O

રઝળુ દીકરા ! ઘેર આવજે,
નહિ વઢું તને, નાસી ના જજે. ૧.

વિષમ રાતને દેવ–દીવડે
ભજતી માતને દીન–ઝૂંપડે,
પથભૂલ્યા શિશુ ! આવી પોં'ચજે
પથ બીજે ચડી ક્યાંય ના જજે. ૨.

પ્રહરી હે ભલા ! પાય લાગુ હું,
ગભરૂડી થઈ તાત ! વીનવું
રઝળુ દીકરો ક્યાંય જો મળે,
પથ બતાવજે, ઘર ભણી વળે. 3.