એક ચિત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઘરને માથે ઘુવડ બેઠું, કુવામાંહી કબુતર બેઠું;
ચોખ આભમાં કાળું પેઠું, મેલામાં વળી ભૂતડું પેઠું;
ઝાડ ઉપરતો બગલું દીઠું, ફુલડામાં સાપોલિયું દીઠું;
એવું કાંઇ હું જોઉં છું.

માલ જો પૂરી મજાથી, સાચે છે સૌએ રાજી-માલ.

કળી કહે છે ભ્રમરને હવે નથી કંઇ વાર;
હું ખીલૂં દૈ ડંખ તું રસ મુજ લેઇ વધાર-માલ.

(નર્મ કવિતા- પૃ૦ ૯૬૮)