એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો
પ્રેમાનંદ સ્વામીએક ભરોસો શ્યામ ચરનકો,
  શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો;
નહિં સાધન બલ બુદ્ઘિ ચાતુરી,
  એક અચલ વિશ્વાસ શરનકો... ૧

ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ બિના મોરે,
  નાહીં ઠીકાનો પાઉં ધરનકો;
જ્યું રાખે ત્યોં રહું પ્રાણ પતિ,
  દ્વાર પર્યો અબ નાહીં ટરનકો... ૨

મન કર્મ વચન મગન ગુન ગાઉં,
  પાઉં પ્રસાદ સંતાપ હરનકો;
શોક મોહ સંશય ભ્રમ ભાગે,
  લીનો શરન હરિ અભય કરનકો... ૩

શ્રી ઘનશ્યામ ચરન બિનુ કલિમેં,
  નાહીં ઉપાય સંસાર તરન કો;
પ્રેમાનંદ કે નાથ કૃપા કરી,
  ટાર્યો દુઃખ મેરો જન્મ મરન કો... ૪