એસી ચતુર બ્રજનાર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

એસી ચતુર બ્રજનાર, પિયા સંગ ખેલે હોરી,

નવરંગ ઊડત ગુલાલ, સુગંધી કેશર ઘોરી;
રાધેસેં પરશત શ્યામ, શ્યામસેં રાધે ગોરી. એસી૦

ઊડત અબીલ ગુલાલ, કેશરકી ભરી કટોરી;
રાધે ચલી મુખ મોડ, શ્યામ મેરી બૈયા મરોરી. એસી૦

જેસે બને નંદલાલ, તેસી બની રાધે ગોરી;
મીરાંબાઈ બલ જાય, અવિચલ રહો યે જોરી. એસી૦