ઓઝો ઓઝો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઓઝો ઓઝો રે ઓઝી તણો
ઓઝો વહુનો વીરો રે, ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

લાપસી તે રાંધશું ફરતે ચાટવે
જમશે અમરતવહુનો વીરો રે, ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

કાંઠા કોરું રે કરડી ગયો
બોઘેણ્યું મેલ્યું મૈયરની વાટ રે, ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

ચાક વધામણી