કર્મનકી ગત ન્યારી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કર્મનકી ગત ન્યારી
મીરાંબાઈ


<poem>

ઓધવજી કર્મનકી ગત ન્યારી, દેખો બત હ્રદયમેં વીચારી, ઓધવજી કર્મનકી ગત ન્યારી. એ ટેક

નીર્મળ નીરકા નાના સરોવર, સમુદ્ર હો રહી ખારી, બગલેકું બહોત રૂપ દીઆ હય, કોયલ કર દીની કારી. ઓ૦ ૧

સુંદર લોચન મૃગકું દીઆ હય, બન બન ફીરત દુ:ખારી; મૂરખ રાજા રાજ કરત હે, પંડિત ભયેહે ભીખારી. ઓ૦ ૨

વેશ્યાકું પાટ પિતાંબર પેરન, સતીયનકું નહીં સારી; સુંદર નાર વાંઝણ કર ડારી, ભુંડણ જણ જણ હારી. ઓ૦ ૩

સુમકું અન ધન બહોત દીયો હે, દાતા કું ન મળે જુઆરી; મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરના ગુણ, ચરન કમલ બલીહારી. ઓ૦ ૪

-૦-