કલંગી થારી કા'ન રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કલંગી થારી કા'ન રે
દેવાનંદ સ્વામી
કલંગી થારી કા'ન રે, દેખી ગુલતાન રે °ટેક

કા'ન કલંગી થારી કામણગારી,
  પરવશ કર લીએ પ્રાન રે ° ૧

બરનત શારદ શેષ લજાવત,
  ધરત હૈ મહામુનિ ધ્યાન રે ° ૨

પાઘ બની શિર પેચ ખસીલે,
  ડોલરિયા દિલ જાન રે ° ૩

દેવાનંદ કહે બસી મોરે દિલમેં,
  માનું પ્રગટ ભયો ભાન રે ° ૪