કિન સંગ ખેલું હોલી ?

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કિન સંગ ખેલું હોલી ? પિયા તજ ગયે અકેલી.

માણેક મોતી સબ હમ છોડે, ગલેમેં પહેની સેલી. પિયા૦

ભોજન-ભવન ભલો નહીં લાગે, ઇન સુમરે ફીરું ઘેલી. પિયા૦

બહુ દિન બીતે અજહું ન આયે, લગ રહી તાલાવેલી. પિયા૦

શ્યામ બિના ઝૂર ઝૂર જીવ જાયેગો, જેસે જલ બિન વેલી. પિયા૦

જો પ્રભુ પ્રીત કરી તુમ ઓરસે, હમસે ક્યું કરી હેલી. પિયા૦

મીરાં કો પ્રભુ દર્શન દીજો, જનમજનમ કી ચેલી. પિયા૦