કિલ્લોલ/ ઘૂઘરો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← રાતાં ફુલ કિલ્લોલ
ઘૂઘરો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૯
નીંદરચોર  →
ઘૂઘરો


ઘૂઘરો ઘુમે છે બેનીબાના હાથમાં,
રાત દિ રમે છે રંગીલીના સાથમાં;

જાણે રમે વાડીમાં મોર !
બેનીબાના ચિતડાનો ચોર
ઘૂઘરો ઘુમે છે બેનીબાના હાથમાં.

ઘૂઘરો ચુમે છે બેનીબાના હોઠડે,
મીઠો મીઠો મ્હોંમાં સંતાય
જાણે હંસ સરવરમાં ન્હાય – ઘૂઘરો૦

ઘૂઘરાને વ્હાલી બેનીબાની આંગળી,
જેવાં બાસું બાપુને વ્હાલ

જેવાં ભાઇ-ભાભી હેતાળ – ઘૂઘરો૦

ઘૂધરાને તોડે ફોડે બેની ખીજમાં,
તોય નાણે અંતરમાં દુઃખ !
જાણે કોઈ જોગી અબધૂત – ઘૂઘરો૦

ઘૂઘરાને ચૂસે ચારે પો'ર બેનડી,
તોય કો દિ ખૂટ્યાં ન ખીર !
જાણે માન સરવરનાં નીર – ઘૂઘરો૦

ઘૂઘરામાં ઘેરૂં ઘેરૂં કોણ ગાજતું,
ગાજે જેવાં ગેબીલાં ગાન !
ચંદ્ર સૂર્ય તારાનાં તાન – ઘૂઘરો૦

ઘૂઘરાને ગમતી ઝીણી ઝીણી ગોઠડી,
જાણે જુગ જુગના વિજોગ !
આજે માંડ મળિયા છે જોગ – ઘૂઘરો૦

ઘૂઘરાને મેલ્યો માડીએ આકાશથી,
બેનીબાને ધાવણ દેવા !
સ્વર્ગ કેરી વાતો કે'વા – ઘૂઘરો૦