કોઈના જાણે હરિયા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કોઈ ના જાણે હરિયા,

તારી ગતિ કોઈ ના જાણે હરિયા.

મિટ્ટિ ખાત મુખ દેખા જસોદા,

ચૌદ ભુવન ભરિયા. તારી૦

પડી પાતાળ કાળી નાગ નાથ્યો,

સૂર ને શશી ડરિયા. તારી૦

ડૂબત વ્રજ રાખ લિયો હે,

કર ગોવર્ધન ધરિયા. તારી૦

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ,

શરણે આયે સો તરિયા. તારી૦