કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા.

ઐસી પ્રીતિ લાગી મન મોહન,
જસ સોને મેં સુહાગા;

જનમ જનમ કા સોવે યે મનવા,
સદ્દગુરુ શબ્દ સુનિ જાગા. ... કોઈ કછું કહૈ.

માત, તાત, સુત, કુટુંબ-કબીલા,
તૂટ ગયા જૈસે ધાગા; ... કોઈ કછું કહૈ.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
ભાગ્ય હમારા જાગા. ... કોઈ કછું કહૈ.