કોઈ કહિયો રે પ્રભુ આવનકી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કોઇ કહિયો રે પ્રભુ આવનકી,

આવનકી મનભાવનકી.

આપ ન આવૈ લિખ નહિ ભેજૈ,

બાણ પડી લલચાવનકી.

એ દો નૈણ કહ્યો નહિ માને,

નદિયાં બહૈ જૈસે સાવનકી.

કહા કરું! કુછ નહિ બસ મોરો,

પંખ નહિ ઉડ જાવનકી;

મીંરા કહે પ્રભુ ! કબર મિલોગે !

ચેરી ભઇ હું તેરે દાંવનકી.