ક્યાં ગયો મોરલીવાળો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ક્યાં ગયો મોરલીવાળો
મીરાંબાઈ


ક્યાં ગયોરે પેલો મોરલીવાળો, અમારા ઘૂંઘટ ખોલી રે;
ક્યાં ગયોરે પેલો વાંસળીવાળો, અમને રંગમાં રોળીરે ——ટેક
હમણાં વેણો ગુંથી હતી, પેરી કસુંબલ ચોળીરે;
માત જસોદા સાખ પૂરે છે, કેસર છાંટ્યા ઘોળીરે. ક્યાં.

જળ જમુનાનાં ભરવાં ગયાંતાં, બેડું નાખ્યું ઢોળીરે ;
પાતળિયો પરપંચે ભરિયો, અમે તે અબળા ભોળી રે. ક્યાં.
પ્રેમતણી પ્રેમદાને અંતર, ગેબની મારી ગોળીરે ;
મીરાંબાઈ કહે પ્રભુ ગિરિધરનાગર, ચરણકમલ ચિત ચોળીરે. ક્યાં.


અન્ય સંસ્કરણ


ક્યાં ગયો મોરલીવાળો અમારા ઘૂંઘટ ખોલી રે ?
ક્યાં ગયો વાંસળીવાળો, અમને રંગમાં રોળી રે… ક્યાં…..

હમણાં વેણી ગૂંથી હૂતી, પે’રી કસુંબલ ચોળી રે ;
માત જસોદા સાખ પૂરે છે, કેસર છાંટ્યા ઘોળી રે… ક્યાં…..

જળ જમુનાનાં ભરવા ગયાં’તાં, બેડું નાખ્યું ઢોળી રે ;
પાતળિયો પરપંચે ભરિયો, અમે તે અબળા ભોળી રે… ક્યાં…..

પ્રેમ તણી પ્રેમદાને અંતર, ગેબની મારી ગોળી રે ;
બાઇ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ ચિત ચોડી રે… ક્યાં…..