ગાંધીજીનો અક્ષર દેહ - ૧/સૂચિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← નેાંધો ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ
સૂચિ
[[સર્જક:મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી|મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી]]


<poem>

અકબર ૬૧, ૧૧૭ અગ્નિપુરાણ ૧૧૪ અનુપરામ ૭ અબદુલ્લા દાદા પ૮, ૧૯૪, ૨૭૦ અબા, ઉમ૨ હાજી ૯૬ અમરુદ્દીન ૧૮૧ અમૂલખ ૮ અરજી ૦.ચેમ્બરલેનને, ૧૬૫–૭૫, ૧૯૬–૭, ૨૩૫-૮,

૨૫૧-૬૮; ૦પ્રિટેરિયાના એજન્ટને ૧૩૨-૩;
૦લૉર્ડ એલ્જિનને ૧૬૦-૨, ૧૭૬-૮; ૦લૉર્ડ રિપનને
૮૭-૯૪, ૧૪૨-૬૦; ૦નાતાલ ઍસેમ્બલીને
૬૯-૭૩, ૧૩૩-૫, ૨૪૨-૮; ૦નાતાલ કાઉન્સિલને
૭૮-૯, ૮૦-૩; ૦નાતાલ ગવર્નરને, ૭૬-૭, ૮૫,
રર૬-૮; ૦નાતાલના વડા પ્રધાનને ૭૩–૫

અર્જુનસિંગ ૯૬ અસગીરા ૧૯૩ અહમદ એાસમાન ૯૬ અહિંસા ૧

આજી ૧૧ આણંદરાય ૮ આદમ, અબદુલ્લા હાજી ૯૬, ૯૮, ૧૩૫, ૧૬૪, ૧૭૮, ૧૮૧, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૯૦ આદમ, અબદુલ કરીમ હાજી ૧૭૮, ૨૩૮, ૨૪૮, ૨૬૮ આદમ, મૂસા હાજી ૯૬, ૧૮૦, ૧૮૧ આમદ, ઈસ્માઈલ ૧૮ર આમુજી, કાસમજી ૯૬ આયર, ન્યાયાધીશ મુથુસ્વામી ૧૧૮ આયરિશ હોમ રૂલ બિલ ૭૯ આયર્લેન્ડ માટેના સ્વરાજ્યનો ખરડો ૭૯ આર્નોલ્ડ, એડવિન ૧૦૫ આર્મરી હૉલ ૧૩, ૧૪ આર્ય ધર્મ ૬૮ આ૯ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ ૧ आसाम સ્ટીમ૨ ૪૯, ૫૩ આહાર, પ્રાણપોષક – નો અખતરો ૬૨-૫; -નો હિલ્સનો સિદ્ધાંત ૬૧ પા. ટી. ૧

इन्डियन एम्पायर ૧૧૧, ૧૧૩, ૧૧૬, ૨૨૦ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ બિલ ૭૧ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ઍકટ (૧૮૬૧) ૨૩૯, ૨૪૨

ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ઍક્ટ ઍમેન્ડમેન્ટ બિલ ૨૩૯-૪૨ ઈબ્રાહીમ, સુલેમાન ૧૮૧ ઇલિયટ, સર ચાર્લ્સ ર૦૧ ઈસ્માઈલ, મહમદ ૧૯૭ ઈસ્માઈલ, વરીનદ ૯૬ ઇંટરનેશલન વેજિટેરિયન કૉંગ્રેસ ૪૭

ઈનર ટેમ્પલ ૨, ૧૭, ૪૭ ઈશ્વરને અવતાર ૬૮ ઈસાક, મહમદ ૯૬ ઈસુ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ ૬૮, ૧૦૧, ૧૨૧, ૧૨૫, ૨૧૮,

૨૨૪

ઈસ્ટ ઇન્ડિયન ઍસોસિયેશન, લંડન ૭૦

ઉપનિષદ ૧૧૨ ઉમગેની રોડ ૨૬૮ ઉસ્માનભાઈ ૮

એડન ૯–૧૧, ૫૩ એડવર્ડઝ, ડબલ્યુ. ડી. ૪૭ એડિસન ૨૨૪ એન્સટી, શિઝેામ ૭૦ એલિન્સન ડૉ. ૩૮ ઍલેકઝાન્ડર (સિકંદર) ૨૦૪, ૨૨૦ ઍલ્જિન, લૉર્ડ ૧૧૮, ૧૬૦, ૧૭૬ एशियाना, સ્ટીમર ૪૮, ૪૯, ૫૩ એશૉવે કસબાનાં નિયમનો ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૫, ૨૩૬,

૨૩૮

એસેટૅરિક ક્રિશ્ચિયન યુનિયન ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૨૪, ૧૨૬ એસ્કમ્બ ૯૪, ૧૭૨, ૧૭૭, ૧૬૦ એસ્ક્યૂ ૧૮૨

ऑकल्ट वर्ल्ड ૧૦૪ ઑરેન્જ ફ્રી સ્ટેટ ૨૩, ૧૩૨, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૬૧,

૨૮૦, ૨૮૧, –ના બંધારણનું માળખું ૨૮૦-૧;
૦બ્લૂમફોન્ટીનની સંધિ ૨૮૦; ૦રસ્ટૉનબર્ગ ગ્રૉન્ડ-
વેટ ૨૮૦

ઑલ્ડફિલ્ડ, ડે, જોશિયા ૩૯, ૪૭

કડવા, ઈસ૫ ૯૬ કથરાડા, એમ. ઈ. ૯૬

<poem>

કથરાડા, દાવજી ૧૮૦ કપૂરભાઈ ૮ કમરુદ્દીન, મહમદ સી. ૫૮, ૯૬, ૧૩૬, ૧૯૪, ૧૯૭ કરીમ, અબદુલ ૧૮૦ કરીમ, જુસબ અબદુલ ૯૬ કર્ઝન ૨૩૯, ૨૪૪ काठियावाड टाइम्स ૨ કાદર, અબદુલ ૯૬ ૯૮, ૧૮૦, ૧૮૨, ૧૮૩ કાદર, ઈસ્માઈલ ૯૬ કાર્નેગી, ઍન્ડ્રૂ ૧૧૫ કાશીદાસ ૮ ` કાસમ, મૂસા હાજી ૯૬, ૯૮ કાસમ, હુસેન ૯૬, ૯૮ કિમ્બર્લી, લૉર્ડ ર૪૪ કિંગ્સફર્ડ, એના ૧૦૪, ૧૨૭, ૧૩૬ કુન્હે, ડૉ. લુઈ ૨૨૫ कुरान ૧૧૫, ૧૨૯, ૧૩૦ કુલી પ૯, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૩, ૧૫૬, ૧૧૭, ૧૬૮, ૧૭૦, ૧૭૩, ૧૯૩ કૃષ્ણ ૬૮ કેઈન ૨૨ કેનિંગ, લૉર્ડ ૨૩૯, ૨૪૩ કૅપ કૉલોની ૨૩, ૧૪૮, ૨૭૯, ૨૮૧, ૨૮૨; ૦કોન્સ્ટિ-

ટયુશન ઑર્ડિનન્સ (૧૮૫૩) ર૭૯; –ના
બંધારણનું માળખું ર૭૯-૮૦ ૦ગ્લેન–ગ્રે, કાનૂન
(૧૮૯૪) ર૭૯; ૦મતાધિકાર અને બેલ્ટ કાનૂન
(૧૮૯૨) ૨૭૯

कॅप टाइम्स ૧૪૮ કેપટાઉન ૧૪૩, ૨૭૯ કૅમ્પબેલ ૭૮, ૮૩, ૮૮, ૯૧ કેવળરામ ૪, ૮ કેસ્વિક ખ્રિસ્તીઓનો ભવ્ય સમારંભ ૬૭ કેન્સટંટ, ઍબૅ ૧૦૪ ક્રિસ્ટોફર, જેમ્સ ૯૬ क्लाइड, સ્ટીમર ૮, ૧૪ ક્ષત્રિય ૨૩, ૨૪ ખત્રી, ઈબ્રાહીમ એમ ૯૬ ખાડી પુલ ૫ ખીમજી ૮ ખુલ્લો પત્ર ૧૦૫–૨૩ ખ્રિસ્તી ધર્મ અને બીજા ધર્મો ૧૦૩

ગની, અબદુલ ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૯૭ ગાય ૧૮ ગાર્લેન્ડ ૧૦૮

ગાંધી, કરસનદાસ ૫, ૭ ગાંધી, ખુશાલભાઈ ૪, ૮ ગાંધી, છગનલાલ ૩ ગાંધીજી ૦અને એસોટૅરિક યુનિયન ૧૦૩, ૧૦૪, ૦અને

મુસ્લિમ કાનૂન ૧ર૮, ૧૩૨; ૦અંગ્રેજ અને હિન્દી
પ્રજાજનો વચ્ચે ગાઢ પ્રેમસંબંધ વિષે ૨૨૩;
૦ઈગ્લંડની સફર ૯-૧૪; ૦એડવોકેટ તરીકે નોંધાયા
૪૭-૮; ૦દક્ષિણ આફ્રિકા ગયા ૧૩, ૨૧; ૦દક્ષિણ
આફ્રિકાના હિંદીઓમાં રસ ૨૫ ૦દોષની કબૂ-
લાત ૧; ૦ધર્મ વિષે ૬૭, ૬૮; -ના પત્રો જુઓ
પત્રો, ૦૫હેલું ભાષણ ૧, ૨; ૦પ્રાણપોષક આહારનો
અખતરો ૬૨–૫; ૦ભૌતિકવાદ વિષે ૧૨૪, ૧૨૫
૦મુંબઈ આવવા ઈગ્લંડ છેાડ્યું ૪૮; ૦લંડન
જવાનાં કારણો અને તેમાં મુશ્કેલીએ ૩, ૪,
૪૦, ૪૧, ૪૮; ૦લંડન ડાયરી ૩-૧૫; ૦લંડન
પહેાંચ્યા ૧૫; હિન્દ આવવા નાતાલ છેાડયું ૨૬૯

ગાંધી, મણિલાલ ૮ ગાંધી, લક્ષ્મીદાસ ૨, ૧૬ ગીતા ૬૮ ગીથે शकुन्तल વિષે ૧૧૫ गेन्जिस પર ગેબ્રિયલ, એલ. ૯૬ ગેબ્રિયલ, જૉન ૯૬ ગેાંડળ ૮ ગ્રામ પંચાયત ૭૦, ૨૦૨ ગ્રીન ૭૪ ગ્રેઈવ્ઝ, કૅપ્ટન ૯૨, ૨૧૧ ગ્નોસ્ટિક ૧૨૮ ગ્લૅડસ્ટન, વિલિયમ ઈવર્ટ ૧૦૫, ૧૨૩, ૨૪૪, ૨૪૫

ચા અને કૉફી ૨૧, ૧૨૫ ચાર્ટર, ૧૮૩૩ને ૮૨ ચાર્લ્સટાઉન ૧૮૧ ચિત્રાલની લડાઈ ૨૧૨ ચીઝની, સ૨ જ્યૉર્જ ૮૩, ૮૪ ચેમ્બરલેન, જોસફ ૧૬૫, ૧૯૬, ૨૧૮, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૫૧, ૨૬૭

જગમોહનદાસ ૮ જટાશંકર વિશ્વનાથ ૮ જરથુષ્ટ્ર ૧૨૫ જીવદયા મંડળી ૩૯ જિબ્રાલ્ટર ૧૪, પ૧ જીવા, આમદ ૫૮, ૧૮૦ જીવા, મહમદ કાસમ ૯૬ જીવા, સી. એમ. ૧૮૩

<poem>

જૂનાગઢ ૩, ૪ જેકોલિયત, એમ. લુઈ ૧૧૭ જેતપુર ૮ જેફ્રિસ ૧૨ જૉન્સ્ટન ૧૦૮ જોષી, એન. ડી. ૧૮૧ જોષી, એમ. ડી. ૯૬ જોષી, માવજી ૩ જોહાનિસબર્ગ ૧૪૨, ૧૬૧, ૨૨૨, ૨૮૧ जोहानिसबर्ग टाइम्स,धि ૧૪૪

ઝવેરચંદ ૫ ઝાંઝીબારમાં હિન્દી વેપારીઓ ૧૮૫ ઝૂલુલૅન્ડમાં હિન્દીઓ ૨૨૬, ૨૩૨ टाइम्स ऑफ इन्डिया, धि ૧૦૦, ૧૦૧ टाइम्स ऑफ नाताल, धि ૧૦૦, ૧૦૧ टाइम्स, धि(લંડન) ૧૮૨, ૧૮૭, ૨૦૦, ૨૧૮, ૨૪૬, ૨૬૬ ટીલી, આમદ ૫૮, ૯૬ ટોડરમલ ૬૧ ટ્રાન્સવાલ ૨૩, ૧૪૮, ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૮૧ ટ્રાન્સવાલના હિન્દીઓ ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૮૧, ૨ર૭ ट्रान्सवाल एडवर्टाइझर, धि ૫૫ ' ટ્રાન્સવાલ ગ્રીન બુક્સ ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭,

૧૫૦, ૧૫૧

ટ્રેપિસ્ટ ૧૩૬-૪૧, ૨૨૪ ટ્રેવેલ્યાન, સર સી. ૧૧૭ ઠાકો૨ ૮ ઠાકોર સાહેબ, રાજકોટ ૮

ડચની અરજી ૧૩૬ ડફરિન, ૧૨૩ ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ ર૦૩, રર૧ ડેનિયલ ૨૨૪ ડેલાગેાઆ બે ૧૫૨ ડૉઈલ, સર એફ. એચ. ૧ર૭ ડૉન ૯૧

તથમ ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૧ તાજમહેલ ૧૧૫ તુએાહીનો મામલો, ૧૮૨ તેન્ડુલકર, ડી. જી. ૨ પા. ટી. તૈયબ ૬૩ તૈયબજી, બદરૂદ્દીન ૧૧૮ તૈયબ, મહમદ ૯૬ ત્રિમૂર્તિ (હિંદુ) ૬૮

થૉમસન, સર હેનરી ૨૨૪ દક્ષિણ આફ્રિકા ૦અને બ્રિટિશો ૨૩; ૦અને બ્રિટિશ

સરકાર ૨૩-૧; ૦અને ડચ ૨૩; ૦૧૮૮૩માં
સંસ્થાને ૨૩; -નું રાજયબંધારણનું માળખું
(૧૮૯૦-૧૯૧૪) ૨૭૯-૮૩; -ફાઈનાન્સિયલ
રિલેશન્સ એકટ (૧૯૧૩) ૨૮૩; ૦બ્રિટિશ કૉમન-
વેલ્થનું સભ્ય ૨૩: –માં ચીના ૧૪૬; –માં હિન્દી
મતાધિકાર ૧૮૪-૮, ૧૯૮-૨૨૨: ૦સંઘ સરકાર
૨૩, ૨૮૧-૩; ૦હિન્દી મજૂરો મંગાવ્યા ૨૪;
૦હિન્દી મજૂરોની સ્થિતિ ૨૪, ૨૫; હિન્દી
વેપારીઓ ૨૪, ૫૫–૮, ૧૮૫

દક્ષિણ આફ્રિકા કાનૂન (૧૯૦૯) ૨૭૯, ૨૮ર દક્ષિણ આફ્રિકાની હિન્દીઓ ૦અને ડચ ૨૪; ૦અને

દારૂ ૨૦૩, ૨૦૪, ૨૦૫; ૦અને યુરેપિયનો ૧૪૭–
૫૧, ૧૮૪, ૧૯૬, ૧૯૭, ૨૦૫: ૦અને રવચ્છતા
૧૫૪-૯; ૦અસહાય ૧૬૦; ૦ઉપર નિયંત્રણો ૨૪,
૨૫; ખેતી વેપારમાં હરીફો ૨૪ –ના સવાલની
ઐતિહાસિક ભૂમિકા ૨૩-૫ -ના સવાલોના
ચુકાદા ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૪૨; ૦સામે ભેદભાવથી
વ્યવહાર ૨૬; ૦હિન્દી સરકારની દરમિયાનગીરીની
માગણી ૧૬૨; જુઓ નાતાલ, ટ્રાન્સવાલ

દાદા, હાજી મહમદ હાજી ૯૪; ૯૬, ૧૫૨, ૧૫૮, ૧૫૯ દાદા, હાજી હબીબ હાજી ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૮૩ દામોદર ૮ દામોદરદાસ ૮ દારૂ, માદક પીણાં ૦અને દક્ષિણ આફ્રિકાના હિન્દીઓ

૨૦૩, ૨૦૪, ૦અને શાકાહાર ૧૨૫, ૧૨૬; -નાં
અનિષ્ટો ૨૧, ૨૨

દાવજી, સુલેમાન ૯૬ દિનશા ૧૮૩ દેસાઈ, મહાદેવ ૩ દ્વારકાદાસ ૮ ધનજીશા, પારસી ૯૬ ધર્મ વિશે ગાંધીજીના સવાલો ૬૭, ૬૮ ધોળા ૮

નરભેરામ ૮ નરસેારામ ૯૬ નવરોજી, દાદાભાઈ ૭૯, ૮૬, ૯૪, ૧૨૩ પા. ટી., ૧૨૭,

૧૮૪, ૨૩૩, ૨૪૮

નાતાલ ઈન્ડિયન ઈમિગ્રેશન કમિશન ૧૭૦, ૧૭૨,

૨૦૩, ૨૧૨

નાતાલ હિન્દી ઈમિગ્રેશન એક્ટ ૨૮૦ નાતાલ ઈન્ડિયન ઈમિગ્રેશન લૉ ઍમેન્ડમેન્ટ બિલ

૧૩૩, ૧૩૪, ૧૬૩, ૧૬૫, ૧૭૫, ૧૭૬, ૨૧૮

<poem>

નાતાલ ઈન્ડિયન ઈમિગ્રેશન સ્કૂલ બોર્ડ રિપોર્ટ (૧૮૯૩)

૯૦

નાતાલ ઇન્ડિયન ઍસોસિયેશન ૯૯ નાતાલ ઈન્ડિયન કૉંગ્રેસ ૯૬, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૮૮,

૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૫, ૨૧૯, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૪,
૨૫૫, ૨૫૬, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦

नाताल एडवर्टाइझर, धि ૫૫, ૫૮, ૫૯, ૬૧, ૭૯, ૧૦૮,

૧ ૦૯, ૧૨૪, ૧૨૮, ૧૪૮, ૧૬૯, ૧૮૮, ૧૮૯,
૧૯૨, ૧૯૩, ૨૫૯, ૨૬૧, ૨૬૩, ૨૬૫, ૨૬૮,
૨૬૯, ૨૭૦

નાતાલ એન્ટિ એશિયાટિક લીગ ૫૯ નાતાલ ઍલ્મેનેક ૧૧૦ नाताल गवर्नमेन्ट गॅझेट ૯૦ નાતાલ ડિસએફ્રેંચાઈઝમેન્ટ ઍકટ ૨૮૦ .નાતાલ ફ્રેન્ચાઈઝ લૉ ઍમેન્ડમેન્ટ બિલ અને હિન્દીએ ૨૫, ૬૯, ૭૨, ૭૩, ૭૬, ૭૯, ૮૧, ૮૩, ૮૫, ૮૬, ૮૭, ૯૩, ૯૫, ૨૩૩, ૨૩૪, ૨૩૯, ૨૪૧-૮, ૨૫૧, ૨૫૪ नाताल मर्क्युरी,धि ૫૮, ૮૩, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૮, ૧૬૮, ૧૮૪, ૧૮૬, ૧૮૮, ૧૯૦, ૧૯૧, ૨૨૪, ૨૨૬, ૨૨૮, ૨૩૧, ૨૩૬, ૨૬૩ नाताल विटनेस, धि ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૨, ૧૮૯, ૨૩૮, ૨૪૧, ૨૪૯, ૨૬૧, ૨૬૨, ૨૬૫ નાતાલ સિવિલ સર્વિસ બિલ ૯૩ નાતાલના આરબો ૨૦૮, ૨૧૦, ૨૧૪ નાતાલના બંધારણનું માળખું ૨૮૦ નાતાલના હિન્દીઓ ૦અને પરવાના ૨૨૮: ૦અને યુરોપિયનો – માંસાહારની આદતો ૧૩૭; ૦અને રાજદ્વારી હક્કો ૧૦૦-૧; ૦અંગ્રેજો કરતાં ઊતરતા નથી ૧૧૧-૮; ૦ગિરમીટિયા ૮૯, ૯૧, ૯૫, ૯૭, ૧૦૭, ૧૦૯, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૬૩-૭૫, ૨૦૮, ૨૧૦, ૨૧૨; ૦ગંદકીની અસ્વચ્છ આદતો ૧૦૯, ૧૧૦; –ની મુશ્કેલીઓ ૧૧૮-૯; –ની સાથે વર્તાવ ૯૨, ૧૦૬, ૧૨૪; ૦મિલકત ધારણ કરવા- માંથી કે ખરીદવામાંથી બાકાત રર૭; ૦૨ાજય પર બેજારૂપ થયા નથી ૧૦૨; ૦સંસ્થાન માટે અનિવાર્ય ૧૨૨, ૧૩૫, ૧૭૪: ૦હિન્દુ અને મુસલમાનો ૧૧૮, ૨૧૦ નાતાલના હિન્દી રહેવાસી ૦ સંપૂર્ણ નાગરિક બનવાનો હક ૭૬; ૦ મત આપવાને હક પ૯-૬૧, ૬૯- ૭૩, ૭૩-૫ નાથુભાઈ ૮ નાયડુ, આર. કુંદાસામી ૯૬ નાયડુ, પી, ૧૮૦ નાયડુ, પેરુમલ ૯૬, ૧૮૧ નાયડુ, રામસામી ૯૧

નાયડુ સુબુ ૯૬ નાયના, કે. અાર. ૯૬ નારણજી ૮ નારણદાસ ૮ નાહમાચન, ડૉ. ૧૫૬ નેપાલિયનની ઘેાડાગાડી ૫૨ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ ૧૪ नेशनल रिव्यू, धि ૧૧૫ નૉર્થબ્રુક ૧૨૩ નોંદવેની કસબાનાં નિયમનો ૨૭૭, ૨૩૨, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૭, ૨૩૮ ન્યૂકૅસલ ૧૮૧ न्यू रिव्यू ૧૦૮

પટવારી, છગનલાલ ૮ પટવારી, નારાયણદાસ ૮ પટવારી, રણછોડલાલ ૮ પત્ર, કમરુદ્દીનને ૧૩૬; ૦દાદાભાઈ નવરોજીને ૭૯-૮૦, ૮૬, ૯૪–૫, ૧૨૭, -૨૩૩–૪; ૦નાજરને ૧૦૨; ૦પટવારીને ૫૪; ૦પિતાને ૧; ૦બર્ડ સી.ને ૨૫૦; ૦યુરોપિયનોને ૧૨૩-૪; ૦લક્ષ્મીદાસ ગાંધીને ૨; ૦લેલીને ૧૫; વડા પ્રધાનને પિટરમેરિત્સબર્ગ ૨૪૯; ૦વેડરબર્નને ર૩૪; ૦વૉટસન જે. ડબલ્યુને ૧૭; સેક્રેટરી ઝૂલુલૅન્ડને ૨૩૩; ૦હંગામી સેક્રેટરી ઝૂલુલૅન્ડને ૨૩૨ પદાયચી, રંગસ્વામી ૯૬ પદાયચી રંગસ્વામી કેસ અને નાતાલ ઈન્ડિયન કૉંગ્રેસ

૧૮૮, ૧૯૩, ૧૯૪

પબ્લિકન ૧૦૧ પરમાનંદભાઈ ૫, ૬ પરિપત્ર, ૭૫–૬; ૧૨૩ પા. ટી. પાઈથાગોરાસ ૨૨૪ પાઈનટાઉન ૧૩૭ પાણિનિ ૧૧૩, ૧૧૪ પાથેર, પુનુસ્વામી ૧૯૪ પાથેર, વી, નારાયણ ૯૬ પાર્નેલ ૧૦૫ પાંડે, લછમન ૯૬ પિટમેન, સર આઈઝેક ૨૨૪ પિટરમેરિત્સ બર્ગ ૮૮, ૯૬, ૧૭૮, ૧૮૦, ૧૮૧, ૧૯૩, ૨૧૫, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૭૦ પિલ્લે, એ. સી. ૫૫, ૫૮ પિંકટ, એફ. ૭૧-૧૧૫, ૧૨૩ પીધેલપણું જુઓ દારૂ પીલે, કાલંદાવેલુ ૯૮ પીલે, દોરા સામી ૯૬, ૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૩

<poem>

પીલે, મુટ્ટુ ગેસા ૯૬ પુનરૂત્થાન ૨૨૪ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત ૬૮, ૧૨૫ પુલ્સફર્ડ, રેવરન્ડ જૉન ૧૨૬ પોપટલાલ ૮ પારફીરી ૨ર૪ પોરબંદર ૩–૭, ૧૬ 'પારિજ બાઉલ' ૪૬ પૉર્ટ સૈયદ ૧૨, પર પૉલ, ક્રિસ્ટૉદાસ ૧૧૮ પ્રાણપોષક આહાર જુઓ આહાર પ્રાણશંકર ૮ પ્રિટોરિયા ૫૫, ૫૯, ૧૪૨, ૨૮૧; ૦સમજૂતી ૧૪૫, ૨૮૧ પ્રિવિ કાઉન્સિલ ૨૬૧ प्रेस धि ૧૪૭ પ્લીમથ ૧૪ પ્લેટો ૨૨૪ ફરીદ, શેખ ૯૬ ફિરોજશાહ ૮ ફેરેિસી ૧૦૧ ફૉક્સરસ્ટ ૨૩૦ ફેાક્સરાડ (પાર્લમેન્ટ, લેાકસભા) ૧૩૨, ૧૪૬, ૧૪૭, ૨૮ ૦ ફૉસેટ ૧૨૧, ૧૨૩ ફ્રાંસિસ, ટી, માર્સ્ટન ૧૮૬, ૧૮૭ બટલર, ડૉ. ૧૭ બર્ક, એડમન્ટ ૧૨૧ બર્ડવુડ, સર જ્યૉર્જ, ૦હિંદીઓ વિષે ૭૨, ૧૧૬ બર્ડ, સી. રપ૦ બન્સ, જૉન ૧૦૫ બાઈબલ, ૨૨૦, ૨૨૫; ૦જૂનો કરાર ૬૮, ૧૦૩; ૦નવો કરાર ૧૦૧ . બાલાસુંદરમ ૧૮૨ બાસા, અહમદ એ. ૯૬ બાસા, જી. એ. ૯૬ બાળલગ્નોનાં અનિષ્ટો ૨૨, ૨૩ બિન્સ અને મેસનના હેવાલ ૧૬૩, ૧૬૬, ૧૭૩ બિનસ, હેનરી ૧૭૨, ૨૧૪, ૨૬૦, ૨૬૧ બીચગ્રોવ ૧૯૮ બીસેસર ૯૬ બુદ્ધ ભગવાન ૬૮, ૧૦૩, ૧૧૭, ૧૨૫, ૧૪૯, ૨ર૪ બૂચ, જટાશંક૨ ૩ બૂથ, ડૉ. ૨૨૯

બેઈલ ૨૬૧, ૨૬૨ બેકર ૬૨ પા. ટી. ૬૩ બેચરદાસ ૮ બેનરજી, સુરેન્દ્રનાથ ૧૧૮ બેનેટ કેસ ૧૭૯, ૧૮૨ બૅન્ડ ઑફ મસીંમાં ભાષણ ૩૯ બેલે૨ ૨૨૦ બેાઅર યુદ્ધ ૨૩, ૨૮૦ બ્રાઈટ ૧૨૧, ૧૨૩ બ્રિટિશ પરંપરા ૧૦૧, ૧૨૦, ૧૨૧ બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટ ૬૦, ૧૨૩ બ્રિટિશ બંધારણ ૧૩૪, ૧૬૮, ૨૧૮, ૨૨૧, ૨૩૭ બ્રિટિશ સરકાર ૨૧૯ બ્રિન્ડિસી ૧૨, ૫ર બ્રૅડલૉ ૧૨૩ બ્લૂમફૉન્ટીન ૧૩૨, ૨૮૦, ૨૮૩;-ની સંધિ (૧૮૯૭)

૨૮૦

ભક્તિ અને મોક્ષ ૬૮ ભગવદ્ ગીતા ૬૮ ભાઉ, ડૉ, ૮ ભાણજી ૮ ભાયાત, આમદ ૯૬ ભાવનગર ૩, ૭ ભૌતિકવાદ ૧૨૫ મજમુદા૨ ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૫ મજીદ, અબદુલ ૧૨, ૧૩, ૧૫ મનરે, સર ટૉમસ ૭૨, ૧૧૬ મનુસ્મૃતિ ૧૧૫ મતાધિકાર હરણ કાનૂન ર૮૦ મરે, રેવરન્ડ એન્ડ્રયુ, ૬૭ મસાણી, આર. પી. ૭૯ મહમદ, તૈયબ હાજીખાન ૧૩૨, ૧૩૩ મહમદ, દાઉદ ૯૬, ૫૮, ૧૯૪ મહમદ, પી. દાવજી ૯૬, ૯૮, ૧૦૧ મહમદ, પીરન ૯૬, ૧૮૦, ૧૮૧ મહમદ, હાજી ૯૬, ૧૮૩ મહમદ, ન્યાયમૂર્તિ ૧૧૮ મહમદ ૧ ૦૩, ૧૨૫ મહેતા, ફિરોજશાહ ૧૧૮, ૧૮૨ મહેતાબ, શેખ ૫, ૭, ૮ મહેતા, મનસુખલાલ રવજીભાઈ ૬૭ મહેતા, રાજચંદ્ર રવજીભાઈ (રાયચંદભાઈ) ૬૭ માણેકચંદ ૮ માણેકજી ૯૬, ૧૮૩

માનશંકર ૯
માલેાબેાચ લડત ૧૯૭
માલ્ટા ૧૩, ૧૪, ૫૨
મિચેલ ૧૪૬
મિયાંખાન, આદમજી ૯૬
મિયાંખાન, જી. એચ. ૧૮૦
મિરન, હુસેન ૯૬
મિલ ૩૩, ૧૨૧
મિલનર ૨૮૧
મિલર ૧૯૪
મુતાલવી, દાવજી મામુજી ૯૬
મુનશી, ગુલામ મહંમદ ૪
મુસલમાન અને મદ્યાર્ક ૨૧
મુંબઈ ૮, ૪૩, ૫૩
મૂલર, મૅક્સ જુઓ મૅક્સ મૂલર
મૃથુકૃષ્ણ ૯૬, ૧૮૩
મેઈટલૅન્ડ, એડવર્ડ ૧૦૩, ૧૦૪, ૧ર૭
મેઈન ૪૧
મેઈન, સર હેન્રી સમનર ૭૦, ૮૩, ૮૪, ૧૧૩, ૧૧૫
મેકડુઆલ, મિસિસ ૩૯
મૅકનેટન ૧૨૯
મૅકૉલે, લૉર્ડ, ૧૨૧
મૅકસ મૂલર ૭૨, ૧૧૨, ૧૨૫
મૅગેસ્થિનિસ ૧૧૬
મેઘજીભાઈ ૪, ૫, ૭, ૮
મેડન ૨૨૦, ૧૨૧
મેરિયાન ટેકરી ૧૩૭
મેલમેાથ કસબાના નિયમો ૨૩૨
મૈસૂર ૭૦, ૮૪
મોક્ષ ૬૮
મેાદી ૮
મોમ્બાસામાં હિન્દી વેપારીઓ ૧૮૫
મોરિશિયસમાં હિન્દીઓ ૧૯૩, ૨૫૮, ૨૫૯
મોરિસ ૭૪
મોરેકમ ૧૮૨
મોહરમ ૧૮૨
૨ઝળુ લોકો માટેનો કાયદો ૧૨૧, ૨૨૯
૨ણછેાડદાસ ૮
રતનશાહ ૮
૨નજિત, રણજિતસિંગ ૯૬, ૧૮૩
રવિશંકર ૮
રસૂલ, ગુલામ ૧૮૧
રહેમતખાં, ઓસ્માનખાં ૯૬
राउन्ड धि वर्ल्ड ૧૧૫
રાજકેાટ ૧, ૩, ૫, ૭, ૮, ૫૪

રાજાશાહી ૮ર
રાણીને ઢંઢેરો (૧૮૫૮) ૨૪, ૬૦, ૮૨, ૯૦, ૧૫૩,

૧૮૪, ૨૦૨, ૨૧૭, ૨૨૭, ૨૪૧, ૨૬૦, ૨૬૭, ૨૬૯

રાતો સમુદ્ર ૧૦, ૧૧, ૫૨
રામ ૪૧, ૬૮
રામજી કાળીદાસ ૮
રામાયણ ૪૧
૨ામી ૫
રાયપન ૯૬
રાંદેરી, ગુલામ હુસેન ૯૬, ૧૮૦
રિચમન્ડ રોડ ૮૮
રિચાર્ડસન, ડૉ. બી. ડબલ્યુ, ૧૨૫
રિચાર્ડસન, સર ડબલ્યુ. બી. ૨૨૪
રિપન, લેર્ડ ૭૭, ૮૫, ૮૭, ૯૪, ૧૨૩, ૧૪૨, ૧૬૦,
૧૬૧, ૨૪૧
રુસ્તમજીનું મકાન ૧૯૨
રૂસ્તમજી, પારસી પ૮, ૯૬, ૮૦, ૧૮૧, ૧૮૨
રે ૧૨૩
રેગ, સર વૉલ્ટ૨ ૧૨૮
રૉબર્ટ્સ અને રિચાર્ડ્સ કેસ ૨૨૮
રૉબિન્સન, સર એચ. ૧૪૫, ૧૪૬
રૉબિન્સન, સર જૉન ૭૩, ૮૭, ૨૫૨, ૨૫૪, ૨૮૦
રોમન કૅથલિકો ૧૩૯, ૧૪૧
લતીબ ૮
લશ્કરી સેવામાંથી મુક્ત કરતી સંધિ ૧૯૬
લંડન ડાયરી ૩-૧૫
લંડનને કરાર (૧૮૯૨) ૨૫, ૧૬૨, ૨૮૧
लाईट ૧૦૪
લાલભાઈ પ
લિવરપૂલ સ્ટ્રીટ સ્ટેશન ૪૮
लीडर ૧૦૨
લેડી સ્મિથ ર૭૦
લેલી ૬, ૧૫
લેસેપ્સ, મોં. દ પર
લૉરેન્સ ૧૮૩, ૨૭૦
લૉર્ડ ક્રોસનો કાનૂન (૧૮૯૨) ૨૪૧, ૨૪૬
વઢવાણ ૮
વસાહતીય કાનૂન ૨૮૦
વસાહતીય સંરક્ષકનો વાર્ષિક હેવાલ (૧૮૯૪)
૧૬૬-૯; ૦(૧૮૯૫), ૨૦૬, ૨૧૭
વા૯શ, સી. ર૩ર
વિકટોરિયા હૉટેલ ૧૫
વિનતીપત્રો જુએા અરજી
विलेज कॉम्युनिटीझ ૧૧૩–૪

વિશ્રામ, ફાજલભાઈ ૧૮૨
વીરીનીઝીંગની સંધિ (૧૯૦૨) ૨૮૦–૧
વીલ, ડૉ. એચ. પ્રાયર ૧૪૮, ૧૫૫
વૂડ, સર સી. ૨૪૦, ૨૪૩
वेजिटेरियन, धि ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૯,

૩૧, ૩૩, ૩૯, ૪૦, ૪૫, ૪૭, ૫૧, ૫૩, ૬૧,
૬૪, ૬૫, ૬૬, ૧૪૧, ૨૨૨, ૨૨૩

वेजिटेरियन, मेसेन्जर ૩૩, ૩૯, ૪૭, ૬૬
વેજિટેરિયન સેસાયટી, લંડન ૩૯, ૪૭, ૬૫, ૬૬,

૧૦૫, ૧૨૪, ૧૨૬

વેઝલી ૧૧૪
વેટ, સર જૅકોબસ ડેિ. ૧૩૨
વેડરબનૈ, સર વિલિયમ ૯૫, ૧૨૩, ૨૩૪
વેદ ૬૮
वॅनिटी फॅर પ૭
વેબ, એમ. એ. ૧૮૨
વેરૂલમ ૮૮, ૧૮૧
વૉટસન, કર્નલ જે. ડબલ્યુ. ૭, ૮, ૧૭
વોલર ૨૨૮
વેારાજી, સુલેમાન ૯૬
વ્રજલાલભાઈ ૮, ૫૪
શમસુદ્દીન ૯૬
શાકાહારને સિદ્ધાંત ૧૮, ૫૦, ૬૪, ૨૨૪; ૦અને

ઇંગ્લન્ડમાં રહેતા હિન્દીઓ ૬૫, ૬૬: ૦અને
ખ્રિસ્તીઓ ૬૭; ૦અને દક્ષિણ આફ્રિકા ૬૧,
૧૩૬, ૨૨૨, ૨૨૩; ૦અને નાતાલ, ૧૩૬, ૨૨૧-૩;
૦અને બાઈબલ ૨૨૫, ૨૨૬; ૦અને બાળકો
૬૭; ૦અને માંસાહાર ૨૨૪-૭; ૦અને શરીર
બંધારણ ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૬૪; ૦અંગ્રેજ બાઈ
સ્વીકારે છે ૬૧; ૦પીધેલપણાનો ઈલાજ ૧૨૫-૬;
૦શાકાહારીએાના આગળ પડતા દાખલાએ ૨૨૪;
૦હિંદમાં ૧૮-૨૭

शाकुन्तल ૧૧૫
શામળજી ૮
શેલી ૨૨૪
શૉપનહૉ૨ ૧૧૨
श्रीमद राजचंद्र ૬૭
શ્વાન ૨૨૪, ૨૪૭
સચીન ૫૪
સરન, અહમદ એચ. ૯૬
સરબજિત ૯૬
સાબરમતી સંગ્રહાલય, ૧૮૩ પા. ટી., ર૪૯ પા. ટી.,

૨૫૦ પા. ટી. ।

સિકોમ્બ, મિસ ૩૯


સિદ્દાત, મહમદ ૧૮૧
સીલી ૨૨૦
સુએઝની નહેર ૧૧, ૧૨, ૫ર
સુલેમાન, હાજી ૧૮૩
સેન્ટ્રલ રેસ્ટોરાં ૪૬
સેલિસબરી ૧૦૫
સેંટ જુઆનનું દેવળ ૧૩
સૉન્ડર્સ, જે. આર., ૯૨, ૧૭૧, ૧૭૩, ૧૭૭, ૨૧૧, ૨૧૩
સેમસુંદરમ ૧૮૧
સોરઠ ૩
સૉલોમન કમિશન ૨૮૧
સૉલ્ટ, એચ, એસ. ૪૬
सॉंग सेलेश्चियल ૧૦૫
स्टार ૧ ૦૨, ૨૧૮
સ્ટૅન્ડરટન ૨૩૦
સ્ટૅંગર ૨૧૦
સ્પિક, સી. પી. ૧૫૫
સ્મિથ ૨૬૧
હબીબ, હાજી દાદા હાજી ૯૬
હરિશંક૨ ૮
હંટર, સર વિલિયમ વિલ્સન ૧૧૧, ૧૧૩, ૧૧૬, ૧૧૭,
૧૮૨, ર૦૦, રર૦, ૨૪૧, ૨૪૫, ૨૪૮
હાજી, અબદુલ કરીમ ૨૨૮
હાફેસજી, મહમદ ૯૬
હાવર્ડ ૨૨૪
હિન્દના ખેારાક ૧૯-૨૨, ૩૩-૩૯
હિન્દ -ના તહેવારો, ૨૮-૩૩ : દશેરા ૨૮, દિવાળી

૨૮, ૨૯-૩૧, ૩૨, ૩૩, નવરાત્રી ૨૮, ૨૯,
હોળી ૨૧-૩૩; –નાં ફળો ૩૬, ૩૭, ૩૮; –ની
કળા અને સ્થાપત્ય, ૧૧૪, ૧૧૫; –ની સંયુક્ત
કુટુંબ પદ્ધતિ ૪૧, ૪૨; –ની પ્રાચીન મહાનતા
૨૨૦; –ની ફિલસૂફીની ભવ્યતા ૧૧૨, ૧૧૩

હિન્દ –માં હિંદીએા અને યુરોપિયનોના રાજદ્વારી

હકો, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬-૮; –માં હિન્દીએાના
મતાધિકાર, ૧૯૮-૨૦૧; -માં હિન્દીઓના હકો
અને નાતાલના મતાધિકાર બિલની તુલના

૨૩૯-૪૧, ૨૪૨–૭; બ્રિટિશ રાજ્યસત્તા ૨૧,
૬૦, ૭૧
હિન્દીઓ ૦અને યુરોપિયનોની શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાની

શક્તિ ૯૧; ૦અને સુધારો ૬૦: ઍંગ્લો-સૅકસન
જાતિના જ વંશના છે ૭૩, ૭૪, ૧૧૧; ~નું
ચારિત્ર્ય અને સમાજજીવન, ૭૨, ૧૧૫-૮

હિન્દીએના રાજયમાં પ્રવેશને લગતા કાયદાના
સુધારાના ખરડા ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૬૩, ૧૬૫,
૧૭૫, ૧૭૬, ૨૧૮

હિન્દી દાતણ ૨૫
હિન્દી ભરવાડની ટેવો ર૩–૭
હિન્દી રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ – ની બ્રિટિશ કમિટી ૨૩૩,૨૩૪
હિન્દી વિધાન પરિષદ કાનૂન (૧૮૬૧) ૨૩૯, ૨૪૨
હિન્દી વિધાન પરિષદના કાનૂન (૧૮૬૧) સુધાર

વિધેયક ૨૩૯, ૨૪૨

હિન્દી વેપારી ૧૦૮, ૧૦૯, ૧૧૯, ૧૬૩
હિન્દી શાકાહારીઓ ૧૯, ૨૧
હિન્દી સ્નાન ૨૬, ૨૭
હિન્દુ અને દારૂ ૨૧

હિન્દુ સંસ્કૃતિ ૧૧૧-૮
હિલ્સ, એ. એફ. ૬૧, ૬૪
હિલ્સને પ્રાણપોષક આહારનો સિદ્ધાંત, ૬૧ પા. ટી.
હેબર, બિશપ ૧૧૬
હેરિસ, મિસ ૬૩
હેલી–હચિન્સન, સર વૉલ્ટર ફ્રાન્સિસ ૫૮, ૭૬,

૮૫, ૯૪, ૨૨૬

હેલ્સ ગેટ ૧૧
હૉલબર્ન ૩૯
હ્યુગેા, વિકટર ૧૧૭