ગુજરાતની ગઝલો/ઈશ્કનો બન્દો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← અમારી પિછાન ગુજરાતની ગઝલો
ઈશ્કનો બન્દો
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
પ્રેમથી તું શું ડરે ? →


આ કારખાનું ઈશ્કનું જો જો તપાસી ખૂબ ખૂબ
આ ખેલ ને આ ખેલનારો એક નૂરે ઈશ્ક છે.

એથી ડરૂં તો કયાં ઠરૂં  ? કોને ખુદા મારો કરૂં ?
જ્યાં લાઇલાજી સર્વની ત્યાં કોણ કોને હાથ દે ?

રે ! ઈશ્કનું છોડી કદમ માગું ખુદા, માગું સનમ;
શું છે ખુદા  ? શું છે સનમ ? એને બિમારી એ જ છે.

ક્યાં યે હશે જો કો ખુદા તો ઈશ્કનો બન્દો હશે;
જો ઈશ્કથી જુદો થશે તો ઈશ્કથી હારી જશે.

જો હો ખુદા તો હો ભલે, તેની અમોને શી તમા ?
છે ઈશ્કથી તો ના વડો જે ઈશ્ક મારૂં તાજ છે.

છે ખાક ચોળી છાપ મારી ઇશ્કની જેને દિલે,
દાખલ થતાં તેને બેહિશ્તે રોકનારું કોણ છે ?

જો કો અમોને વારશે, કોઈ અમોને પૂછશે,
તો ઈશ્કની ફૂંકે અમારી લાખ કિલ્લા તૂટશે.

છું સખ્ત ઝખમી મસ્ત દારૂ પી બન્યો બિમાર છું;
પણ ઈશ્કથી બીજો અમોને જીતનાર કોણ છે  ?

હા  ! નાસ્તિકો સૌ આવજો, ખંજર તમારું લાવજો,
આ ખૂન કાઢી તો જુઓ, કાતિલ એ પાણી થશે.

જે ઈશ્કનો બન્દો ઠર્યો તે છે ખુદાઈનો ખુદા
ઓહો  ! ખુદા શું  ? લોક શું  ? કે કોઈ શું તેને કરે ?

સૌ ઈશ્કના બેદાદ દિલના દર્દને ધિક્કારતાં
આંજી જુઓ પણ આંખમાં એ એક દી સુરમો તમે.

જે પાયમાલીમાં અમારાં છે ભરેલાં આંસુડાં,
તે એક ટીપું લાખ દુનિયા વેચતાં ના ના મળે.

કિમ્મત અમારી પૂછશો, તો એક દિલનું બિન્દુડું;
વેચાઈએ આનંદથી લેજો સુખે જેને ખપે.

છે તો હર્રાજી તોય મોંઘો ઈશ્કનો આ માલ છે;
જે ઝિન્દગી રોનાર હો તે આવજો લેવા ભલે.

ખૂન નીચોવી અહીં છે જાપ જપવો ઈશ્કનો;
ગરદન કપાવી શીર્ષની માળા બનાવો તો ભલે.

એ મંત્ર જપતાં જાગશે ભૂતાવળો લાખો અહીં;
એ દેખતા ડરશો નહીં તો ખેલશું આવો ભલે.

ગુલામ થઈ રહેશું સદા પણ બાદશાહી મહાલશું;
માલિકના દિલનું કરીને તખ્ત સૂનારા અમે.

હા  ! લાખરંગી ઈશ્કનું કો એકરંગી જામ છે;
મસ્તાનના મસ્તાન એવું જામ પીનારા અમે.

આવો, ભરી પીજો અને એ જીરવી લેજો નશો;
નહિ તો સદા માટે શરાબો સોંપજો પીનારને.

એ તો અમારી માદરે પાયું અમોને જન્મતાં,
ને મોતની મીઠી પથારીમાં ભર્યું યે એ જ છે;

એ ઈશ્કની લાલી મહીં લાખો ખુદા ઘેલા બન્યા;
એ લાખમાંના એક પણ જુદા જ કૈં ઘેલા અમે.