ગુજરાતનો જય/શબ્દાર્થ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પરિશિષ્ટ 2: વસ્તુપાલ-તેજપાલના રાસમાંથી અવતરણો ગુજરાતનો જય
શબ્દાર્થ
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૯
ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહિત્યજીવન →શબ્દાર્થ


ગરજન = ગિજની
ગોધ્રપુર = આજનું ગોધરા
દેવાણુંપ્રિય = દેવોને પ્રિય (માનવ)
દ્રમ્મ = 'દામ' નામે જાણીતા પ્રાચીન સોનાના સિક્કા
ધવલક્ક = ધોળકા
(સામાયિક) પારી = પૂરી કરી
પ્રભુ-બિમ્બ = પ્રભુની પ્રતિમા
ભૃગુકચ્છ = આજનું ભરૂચ
મંડલિકપુર = આજનું માંડલ ગામ
રજોહરણ = રજોણો: જૈન સાધુઓ જે વડે ભોંય પોંજીને બેસે છે તે ઊનની સાવરણી
વામનસ્થલી = આજનું વણથળી (વંથળી)
વંકઠ = ગોલો.
શાસનદેવ = જૈનોના તીર્થંકર
સાંધિવિગ્રહિક = રાજ્યો વચ્ચે સંધિ અને યુદ્ધનાં કહેણ લઈ જનાર દૂત
સુરત્રાણ = સુલતાન
સ્તંભતીર્થ, સ્થંભનપુર = આજનું ખંભાત
હેરક = જાસૂસ