જદુનાયક દિલજાન જીવન પ્રાન હૈ હમારે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
જદુનાયક દિલજાન જીવન પ્રાન હૈ હમારે
દેવાનંદ સ્વામી


જદુનાયક દિલજાન જીવન પ્રાન હૈ હમારે,
તજી લોકન કી લાજ ભેટી મોહન મતવારે... ૧

ઉરપે વિશાલ માલા ગજરા ગુલાબ ધારે,
દોઉ કાનન પર ગુચ્છ સો ત્રિલોક હું સે ન્યારે... ૨

કેશનકી અલક દેખી બંસિયર જ્યું વેશ કારે,
રયે કુંડલ લપટાય કે દોઉ મીન મુખમેં ડારે... ૩

કરમેં કંચન કી પોંચી ભુજબંધ હૈ અતિ ભારે,
દેવાનંદ કે જગવંદ પિયા પ્રાનન સે પ્યારે... ૪