જીવણ સાહેબની સાખીઓ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> વણ અક્ષરે અક્ષર લખ્યા, વણ લીયે લી; ‘જીવણ’ને ગુરુ ભીમ ભેટ્યા, રાતમાંથી થયો દી.....(૧)

સાનકારે સમજ્યા નહીં, કલેજે પડ્યો ન છેદ; ‘જીવણ’ કહે જોઈ ચાલજો, રે’શો ઠેરના ઠેર........(૨)

મોટેરા મેઘધારવો, ઈ કુળમાં અવતાર; ‘જીવણ’ ઝાઝું શું કહું, સમજ્યા નહીં ગમાર........(૩)

જીવણ જીવણ જગ કહે, જીવણ હંસ પ્રાણ; જેને નીરખતાં નયણાં ઠરે, સદગુરુની આણ.........(૪)

જગ જુલાહે જીતીયો, સબ સંતન કો શીશ; નામ બટાઈ ‘જીવણા’, જાકું જૈસી ધીર.........(૫)