ઝૂલીયે રંગીલે લાલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ઝૂલીયે રંગીલે લાલ
પ્રેમાનંદ સ્વામી
હિંડોળા (અષાઢ વદ ૨ થી શ્રાવણ વદ ૨)ઝૂલીયે રંગીલે લાલ,
રતન હિંડોરના... ટેક

રતનજડિત બન્યો રતન હિંડોરો,
રતન ડાંડી બહુ ઓરના... ઝૂલીયે ૧

રતનજડિત હૈ પટુલી બેલના,
રતન કે લટકત બોરના... ઝૂલીયે ૨

રતનજડિત કી ચોકી મનોહર,
રતનજડિત બાંધે તોરના... ઝૂલીયે ૩

પ્રેમાનંદ થકિત લખી શોભા,
ચિતવત ચંદ જ્યું ચકોરના... ઝૂલીયે ૪