ઢાંચો:Float right

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Usage[ફેરફાર કરો]

This template floats text to the right without changing the alignment. To align text to the right, use {{right}}.

Offset[ફેરફાર કરો]

You can prevent the text from floating all the way to the right through the use of the offset parameter:

{{float right|'''This text is floated right with no offset.'''}}

yields

This text is floated right with no offset.

but

{{float right|offset=3em|'''This text is floated right with an offset of 3em.'''}}

yields

This text is floated right with an offset of 3em.

{{right}} versus {{float right}}[ફેરફાર કરો]

This template, {{float right}}, takes a block of text out of the normal text flow, and floats it as far right as possible, without changing how it is aligned; other text can flow around it, as if it were a picture or diagram. {{right}} retains the text in the normal flow, but causes it to be aligned along the right margin.

Parameters[ફેરફાર કરો]

  • 1st text
  • 2nd o the same effect as the offset= parameter
  • 3rd x sets the top and bottom margin of floated text to the designated amount
  • 4th y sets the margin (gap) to the left of the floated text to the designated amount.

The distance parameters must include a unit (e.g. 2em, unlike in {{float left}} where a unit of em is assumed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

This text is
right aligned
using {{right}}.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

This text is
floated right
using {{float right}}.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

See also[ફેરફાર કરો]