લખાણ પર જાઓ

તારા મનમાં જાણે કે

વિકિસ્રોતમાંથી
તારા મનમાં જાણે કે
દેવાનંદ સ્વામી


પદ ૧૧ ગરબી.

તારા મનમાં જાણે કે મરવું નથી રે,
એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર;
તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. ધ્રુવ

ધન દોલત નારી ને ઘણા દીકરા રે,
ખેતીવાડી ઘોડાને દરબાર. તેમાં○

મેડી મંદિરને ઝરૂખા ને માળિયા રે,
સુખદાયક સોનેરી સેજ. તેમાં○

ગાદી તકીયાએ ગાલ મસુરિયાં રે,
અતિ આડ્ય કરે છે એજ. તેમાં○

નીંચું કાંધ કરીને નમતો નથી રે,
એવું સાધુ સંગાથે અભિમાન. તેમાં○

મરમાળી મોહનજીની મૂરતિ રે,
તેની સાથે ન લાગેલ તાન. તેમાં○

પાપ અનેક જનમનાં આવી મળ્યાં રે,
તારીમતિ મલીન થઈ મંદ. તેમાં○

‘દેવાનંદ’ના વહાલાને વિસરી ગયો રે,
તારે ગળે પડ્યો જમફંદ. તેમાં○