તારે માથે નગારાં વાગે મોતના રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તારે માથે નગારાં વાગે મોતના રે, નથી એક ઘડીનો નિર્ધાર,
તોય જાણ્યા નહીં જગદીશને રે.

મોટા મેલીને રાજ મરી ગયા, જોને જાતાં ન લાગી વાર. - તોય૦
તારું જોબન ગયું જખ મારતું રે, માથે કાળા મતી ગયાં કેશ. - તોય૦
અંતકાળે લેવાને જમ આવિયા રે, તેનો ભાળી ભયંકર વેશ. - તોય૦
રોમ કોટિ વિંછું તણી વેદના રે, દુ:ખ પામ્યો તું દૈવના ચોર. - તોય૦
સગાં સ્વાર્થી મળ્યાં સરવે લૂંટવા રે, તેનું જરાયે ન ચાલે જોર. - તોય૦
જીભ ટૂંકી પડી ને તૂટી નાડીઓ રે, થયું દેહ તજ્યાનું તત્કાળ. - તોય૦
દેવાનંદ કહે નવ જાણ્યા મારા નાથને રે, મળ્યો મનુષ્યનો દેહ વિશાળ. - તોય૦