દેખ ભાઈ અખંડ આરતી વાગી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
દેખ ભાઈ અખંડ આરતી વાગી
કાળુજી


દેખ ભાઈ અખંડ આરતી વાગી, આપ ખોજ્યા ને હૂવા અજવાળાં
જ્યોત આતમની જાગી..- દેખોભાઈ દેખો અખંડ આરતી વાગી....૦

સતગુરુએ જેને ભેદ બતાયા, નામની નોબત વાગી,
જાગ્યા રણકર સેજે સ્મરણ, સુન પર ખુમારી લાગી...
- દેખોભાઈ દેખો અખંડ આરતી વાગી....૦

ભેદ જાણ્યાને બ્રહ્મ પ્રગટ્યાં, અનભે અંગમાં લાગી,
ઈંગળા પીંગળા અમર ઢોળે, સેજે સુખમણા જાગી...
- દેખોભાઈ દેખો અખંડ આરતી વાગી....૦

પૂરણ પરશોતમ પિંડમાં પ્રગટ્યાં, મનોહર મોરલી વાગી,
ઉનમુન થઈને ઉભી અપસરા, સુરતા સુંદરી સોહાગી...
- દેખોભાઈ દેખો અખંડ આરતી વાગી....૦

કોટિન કોટિ સૂર પ્રગટ્યા, સોહંગ કળાયુ જાગી,
દાસ કાળુ કે સંતો મંગળગર ચરણે, સુરતા સાનમાં લાગી...
- દેખોભાઈ દેખો અખંડ આરતી વાગી....૦