ધ્યાન ધણી કેરું ધરવું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ધ્યાન ધણી કેરું ધરવું, બીજું મારે શું કરવું રે?
શું કરવું રે સુંદરશ્યામ, બીજાને મારે શું કરવું રે ?

નિત્ય ઊઠીને અમે નાહીએ ને ધોઈએ રે,
ધ્યાન ધણીતણું ધરીએ રે;
સંસારસાગર મહાજળ ભરિયો રે વા’લા,
તારા ભરુંસે અમે તરીએ રે...બીજું.

સાધુજનને ભોજન જમાડીએ વા’લા,
જૂઠું વધે તે અમે જમીએ રે;
વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો રે વા’લા,
રાસમંડળમાં તો અમે રમીએ રે...બીજું.

હીર ને ચીર મને કામ ન આવે વા’લા,
ભગવાં પહેરીને અમે ભમીએ રે;
બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
ચરણકમળ ચિત્ત ધરીએ રે...બીજું.