નગારાં કાળનાં ગડે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
નગારાં કાળનાં ગડે
દેવાનંદ સ્વામી


<poem>

 કાળનાં ગડે નગારાં કાળનાં ગડે,
 અગડ ધેં ધેં ધેં ધેં નગારાં કાળનાં ગડે... ટેક
 ઢોલ ને રણતુર વાગે ઝાંઝ ખડેડે,
 નેજા ને નિશાન દીસે ફોજું બહુ ફરે... અગડ.. ૧
 નાળુ ને જંજાળું સર્વે કડે ને ધડે,
 આંખ્યો મીંચી બેઠો અંધો મનસૂબા ઘડે... અગડ.. ૨
 કઠણ વેગે કાળ આવી ઓચિંતો અડે,
 જળ થોડામાં જીવ જેમ પૂરો તરફડે... અગડ.. ૩
 ચેતવું હોય તો ચેતી લેજો બીજું રહ્યું નડે,
 દેવાનંદનો નાથ ભજ્યા વિના નરકે જઈ પડે... અગડ.. ૪

<poem>