નાનું સભાપર્વ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

નાનું સભાપર્વ
નાકર

નાકરનું એક સભાપર્વ પ્રાચીન કાવ્યવિનોદ ભાગ. ૧માં પ્રકાશિત થયેલ છે જેનાં ૧૩ કડવાં છે.

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]