નિત્ય મનન/परिशिष्ट-३

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← परिशिष्ट-२ નિત્ય મનન
परिशिष्ट-३
ગાંધીજી
અન્ય ઉપયોગી પુસ્તકો →


परिशिष्ट-२


अब हौं कासों बैर करौं ?

कहत पुकारत प्रभु निज मुखते ।
“घट घट हौं बिहरौं” ॥ध्रुव ॥

आपु समान सबै जग लेखौं ।
भक्तन अधिक डरौं ॥

श्रीहरिदास कृपाते हरिकी ।
नित निर्भय विचरौं ॥ १ ॥