નિશ્ચે કરો રામનું નામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નિશ્ચે કરો રામનું નામ
નરભેરામ


પદ ૧૦ રાગ સારંગનો ચાબખો.

નિશ્ચે કરો રામનું નામ, નથી જોગી થઈને જાવું,
નથી કરવાં ભગવાં કાંય, નથી ભેગું કરીને ખાવું. ટેક

ગમે તો તમે ભગવાં કરજો, ગમે તો ઊજળાં રાખો,
નહીં દૂભવો સામા જીવને, સુખ સામાનું તાકો.— નિશ્ચે. ૧.

એક ત્રાજવે સૌ સંસારી, બીજે જોગી લાવો;
ક્યા જોગીને રામ મળ્યા, એવો તો એક બતાવો.— નિશ્ચે. ૨.

બોડાણો જાતે રજપૂત, ગંગાબાઈ છે નારી,
દાસ થઈને જો રહ્યાં તો, ઘેર આવ્યા ગિરધારી.— નિશ્ચે. ૩.

મહેતો, મીરાં ને પ્રહલાદ, સેનો નાપિક નાતિ;
ધનો, પીપો, રોહિદાસ, કૂબો, ગોરો કુંભારની જાતિ.— નિશ્ચે. ૪.


બોડાણો જ્ઞાતિ રજપુતની, ગંગાબાઈ છે નારી;
દાસ થઈને જો રહ્યાં તો, ઘેર આવ્યા ગિરિધારી— નિશ્ચે. ૫.

રંકાવંકા સજન કસાઈ, બજ્યા રાતને દહાડો
કિયા જોગીને રામ મળ્યા તે, આવો એક દેખાડો— નિશ્ચે. ૬.

નથી રામ વિભૂતિ ચોળ્યે, નથી ઊંઘે શિર ઝોળ્યે;
નથી નારી તજી વન જાતાં, જ્યાં લગી આપ ન ખોળે.— નિશ્ચે. ૭.

જંગલમાં મંગલ કરી જાણે, મંગલ જંગલ જેને;
કડવું મીઠું, મીઠું કડવું, રામજી વશ છે તેને.— નિશ્ચે. ૮.

પય ઓથે જેમ ધૃત રહ્યું છે, તલ ઓથે જેમ તેલ;
કહે નરભો રઘુવર છે સઘળે, એવો એનો ખેલ.— નિશ્ચે. ૯.