પામર તેં પ્રાણી વિસાર્યા વનમાળી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પામર તેં પ્રાણી વિસાર્યા વનમાળી
દેવાનંદ સ્વામી


પદ ૪. રાગ એજ.

પામર તેં પ્રાણી વિસાર્યા વનમાળી... ○ટેક
મિથ્યા સુખ માયામાં મોહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજળ ભાળી રે.

આઠે પહોર અંતરમાં બળિયો, ઘણા ઘણાને ધાયો;
રળી ખપી ધન ભેળું કીધું, ના ખરચ્યો ના ખાયો રે... પામર○ ૧

નારી આગળ નિર્લજ્જ થઈને, બીતો બીતો બોલે;
હડકલાવે હસી બોલાવે, કરે તરણને તોલે રે... પામર○ ૨


સાસુ સસરો સગાં સંબંધી, તેની સેવા કીધી;
દેવાનંદ કહે સાધુ જનની, તેં સેવા તજી દીધી રે— પામર○ ૩