પાયોજી મૈંને રામ-રતન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પાયોજી મૈંને રામ-રતન ધન પાયો.

વસ્તુ અમુલખ દી મેરે સતગુરૂ,
કિરપા કર અપનાયો ... પાયોજી મૈંને

જનમ જનમકી પૂંજી પાઇ,
જગમેં સભી ખોવાયો ... પાયોજી મૈંને

ખરચૈ ન ખૂટે, ચોર ન લૂટે,
દિન દિન બઢત સવાયો ... પાયોજી મૈંને

સતકી નાવ, ખેવટિયા સતગુરૂ,
ભવ-સાગર તર આયો ... પાયોજી મૈંને

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
હરખ હરખ જશ ગાયો ... પાયોજી મૈંને