પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૫૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

આપણી કવિતાસમૃદ્દિ--ર્‌ “૨ ચત્દ્રર્શકર નમદાર્શર પડ્યા--

સિકોતે સક્ષમ સફચાર માટે નિમત્રણુ.

આવે આવો વ્હાલા સપધે ઊર્ડડેચે

ભોભગવવાને સધુરા સૂક્સ વિલાસ જેઃ

ઊંચા ઊંચા તેજેસય આડાશ છે;

ઊંચા ઊંચા આત્માતા અભિલાષ જે: આવે? ૧

એડલવાચ ઉડવૃ' સુજતે તા ગસે, ચાહે આત્સા રસિકોતા સઉડાર જેઃ ઊણાં ઊણા સુખ તે સજને લાગતાં સ્‍્તેહી નહે ન્યાં સાથે ભોગવનાર જે: અપ્વેપ્ટ -૨

હારા છે! તે સહારા રહેરોપ સવર્"દા,

ખાંધ્યા પ્રભુએ સૂક્સતન્તુસભ્બન્ધ જેઃ

વિધિતિસ્યા સભ્ખત્ધો કરવા સાથ" એ

સંચરિચે સાથે અ વ્યોસ અતન્ત જેઃ આપેપગ: ૩

૩ કેશવલાલ હર્ષદરાય પ્રુવ--

કવિ ચકે।રતી લગની

ઝવણુ રસિકતા જાણુરે હેદય રસિડેની ? લગની ડવણ 'પિછાણુરો હેદચ રસિડેની ? ડહીં ઇન્દુ સુધપસિન્ધુ ગગતર્સડલે, કહીં રક પેધ્ખિ જ્યોતિર્ઝખિ ભૂતલે ! જ

ર્‌