પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૫૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

આપણી કવિતા સમૃહદિ-૩

એ દિન્યન્યોતિના ઘ્યાને એ એમૃત રસતા પાને; એ અસીડ સિટતા તાને, આતિદુઘ'ઢ ઘટચોગ ફવણુઉર આણશસે. - સુભગ ભેોશગીને ? લય શુચિ ડવણ વિછાષ્શે તવલ યોગીના ? રૃ હળેલ અતિધોર ઘારણુ વિષે . અન્ય તર્યું અથેત ચેતન 1દિસે, "તસોાસસય જ છેઃ. તાહિ દીત રસવિલીન, રજતિગુણાર્માહુ લીત, એ ચકેરકેરિ સમાધિ, સિટ ઝીણિ રસભીતિ સાંધી, * ગ્ચકચડતા તારલિયા ચડિતતયન નાણુરી અન્લુ ઇન્દુનાઃ સહેદચ સગિ પ્રસાણુરો સુધાસિન્યુતા. ૨ હુદયરસિડની તે જ રસિકતા જાણુરી 6 રસિક હૃદયના: તન્મયતા તે સાણરે ગ્રણુચિ-પ્રણુયતાનટ ૪

% ફમ્યુગ્રસદ-િ નિરિબર્થકર ભટ્ટ (નૂતનશ્રી)

' કેવિતું સમણૂ.

જ સમણુ' ટ્રુ દૂર રહે એઃ કફ જુ સંમણા વાસે દિવાનો બન્યો હૂ, એકલેહ ચકચૂર: સસણૂ'૦--હેક."