પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૬૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

આપણી

ઉતાવળી તે ઉંડી નહિર્ચ કાળાભસ્મર પાણી એનાં જુડ્યા તરૂવર તીર તણા શિયાળ સસલાં સાબર હરણ લાઇ વરૂ ચિત્તા પારાધી 'જીવનસાટાં શિર તણાં

સિંહે સમા શુરવીર તરોની ડુંગરની વિડરાળ ડરપર્ડ્‌ સમરી પિગાણાં ધીર તણા અજખ ખૈજર્‌ી ખજે ભયાનક “ઝીલે તેના પડછન્દાઓ ભીષણ સૂર સસીર તણા . અણુ રંગી વત વ્યાદ્રચસે શ્ાં ખહુ યુગથો ખેઠાો દહ આસન, સાધૂ સત્ત ફકીર તણા; . પુષ્પિત તરુ વતવેલ વસત્તે રુંદ ખાખરા ખિલે કેસુડે કલરવ ફેપ્કેલ ફીરતણ્ા ' સ્વલત્રતા તે સ્વાભાવિડતા ફંગર ડુંગર દેવ વસે, ને વિસરી જતન શરીર. તણા: . સોકટી ગોળી સરખા સાથા . કુજરતાં ખસ્ત્રાંએ જેવી નેસ વસ્ચા અપહીર તણ્ુઃ વર્ષાની ઘનઘટા ચડે નભ;. સેઘદુન્દુભી ગડે ગગતમાં ત્રાડત કેસર વીર તણુ!ઃ ,

કવિતાસમૃદ્ધિ-૯ સઘન ઘટઢાથી છા૪ રહે, ધસતા ધસધેપ્ડારે વહેઃ “ઉક? ી દ મતગસતી સૌ ' સાજ “કેરે, શિકારિએની જૂજ ફ્રેઃ --જો૦ ી હુ્ગેઝ ધરતી શાખ પુરે, ઊભી સિત્રવિજોગ ઝુરે ! કેડ પ્ર્ચડ ધોધપછાડ તણી,

પ્રજા અડીખસ પહાડ ' તણી: છે રે ધરી ચોગી શઞિરનાર

અંગ

પ્રેસલર્યા ડરતો, સત્કાર ટે

તવપણઊ્વ ઘેઘર ખને, ' સધુડર ઝુંજન છાચ વતે, મઠ સુન્ટરતા સહ રાસ રસે; વિરાગિએ અહમસ્ત ભસે * કે

ઊ'ર્‌ ઝુન્દર ફે'હાં શીંધ, ભેંશૈની બહું લઇને ઘીંધ,

નનન ઉડે 0 ુ ડુંગર પર વિજળી ઝણુકે; સત્ત ખની સેરા ટહુકે; --જેક

૨૬

૧૯૨