પૃષ્ઠ:Buddha Ane Mahavir.pdf/૯૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


સૂચના

નીચે પ્રમાણે સુધારા કરી પછી જ પુસ્તક વાંચવાની શરૂઆત
કરવા વિનંતી છે.

બુદ્ધ
પૃષ્ઠ
લીટી
મુદ્રણ સુધારો
૧૩
ગુરુયે ગુરુને
૨૫
ટીપ:૭
सचित्तपरियो दमनं ૦परियोदमनं
૩૮
૧૩
ખચ્ય ખર્ચ્યું
૩૯
૧૧
ભગવાન્ ભગવન્
૪૦
ભગવાન્ ભગવન્
૫૭
૧૬
દેવદત્ત દેવદત્તે
૬૦
સત્ય શોધ ન સત્યનાં શોધન
૬૧
પોતાના પોતાનાં
૬૬
૨૦
છે, છે'
૬૯
૧૯
વેદધર્મોમાં અનુભવ વેદધર્મોમાં એટલે અનુભવ
મહાવીર
૭૮
દેહયાગ દેહત્યાગ
૮૮
એમનો એમના
૮૯
૧૧
નિગ્રંથ નિર્ગ્રંથ
૯૮
૧૬
ઉલટો જડ ઉલટો એણે જડ
૯૯
૧૯
ઈચ્છા, એનો ઈચ્છા, અને એને
૧૦૬
ઘડીયાળ ઘડીયાળનું
૧૧૪
ટીપ:૪
सकलांच्या सकळांच्या