પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૨૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૨૧
બે અપરાધીઓને સજા.

૨૧B એ અપરાધીઓને સા. “ તેની સાથે મને ધણુંા સબધ છે. મારા સાહેબ ! ” તેણી ઢંકારની ઢપે ખેલી. “ જે રીતે તમાએ એ દયાહિષ્ણુ કામ કર્યું હતું, તેજ રીતે હું તમારા હાથમાં આવુ તા માટે માટે તમે અમલમાં મુકવા માગતા હતા. પરંતુ દુનિયાના ઇનસામાંથી તમેા છટકી જવા પામ્યા છે, તે તે હવે મારે આપવા જોઇએ મારા વ્હાલા નાકા ! ” તેગ્રીએ પાતાના મહુસે। તર કરીને હુકમ કર્યાં. “તમે તમારી કરજ અદા કરી.” “ જમીલાના માધ્યુસેા ટ્રુમાલુ પર ભુખ્યા વની પેઠે તુટી પડયા, તેને કાટ તથા બીજા કપડાં ઉતારી નાખીને તેની પીઠ ખુલ્લી કરી, અને બીજી પળે તેના બને હાથ મજબુતીથી ખાંધી લીધા. એક માસે નવ ચીમકીના મીણુ પાયેલા ચાબુક હાથમાં લીધા અને તેની પીડ પર ઉપરાંસાપરી ફટકા પડવા લાગ્યા. ટુમાલુની પીળી ચામડીની પીડ પર ફૂટકા | લાગવા માંડયા અને ખીરેજ ઝપાટે તેની ચામડી કાટીને લેાહી વહેવા લાગ્યું. પ્રથમ તે ઉશકેરાને ગાળા ભાંડવા લાગ્યા, પશુ પછી