પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૬૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૫૮
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાળુ. --- મારી કંખોનની ગાળ ખારી પાસે જઈને ખુહારના બાગમાં નજર ફેંકી. અહીં મારી દષ્ટિ સામે જે દેખાવ રજુ થયા તેના ખરા ખ્યાલ વાંચ- નારાએના દીલમાં ઉભા કરવાને ખરેખર દુ અશક્ત છું. તે પશુ તેને જરાતરા બાસ વાંચનારને આપવા માટે તેનું થોડુંક ઉપલક વન આપવાની હું કાશીશ કરીશ. ૫૮ એક ન્હાનકડા પણું રમકડા સરખા સુંદર બંદરમાં અારૂં બારકસ તે વખતે લગર નાખીને ઘેભેલું હતું. જે ખારૂં અરધા ભાઇ જે લની લંબાઇ અને આશરે પાણા માઇલની પાળા જેટલું હશે. કનારા પરના થાડાક ઇંટા સુધીના ભાગ ખુલ્લી સપાટ મીનના ટૂંખાતા હતા અને તે પછી ઝાડપાનાથી ભરપૂર સુંદર ટેકરીઓની લાંબ દ્વાર આવેલી ખાત ! હતી. આવા એક માણસ ખતની વસ્તી વગે ના ધરાન સ્થળ ૧ મારકમ ઉપર નાંખલ હાવાથી ઘણાજ મખ થયા, પહેરીને દુખીનમાંથી ના કાકા અને ટક પર ગયા. અહીં આજુબાજુ નજર ફેંકતાં હું વધારે અજબ થયેા. પાકે તન સ્થિર