પૃષ્ઠ:Ishu Khrist.djvu/૧૩૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


યાર્દેન-Jordon સિનાઈ-Sinai
યુનાન-Greece, -ની - સિનેગોગ-Synagogue
Greek સીરિયા-Syria
યેહૂદા-Judas સુલેમાન-જુઓ શલોમો
યોસેફ-Joseph સુક્કોથ (તંબૂનિવાસ) -
યોહા (ન્ના) ન-John Succoth, Taber-
રૂમ-Rome, -મી- nacles
Roman સેડ્યૂસી-Sadducee
રૅબ્બિ-Rabbi સેમારિયા-Samaria, -યન
લેબાનોન-Lebanon (-ritan)
શબ્બાથ-Sabbath સેમેટિક-Semetic
શલોમો-Solomon હેરોદ-Herod