પૃષ્ઠ:Sanskrit Sahityani Kathao.pdf/૧૯૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

કુમારસંભવ યાને તારકાસુરવધ
૧૬૭
 

કુમારસંભવ યાને તારકાસુરવધ થા; અનિલે હત જેમ દીપક, ત્યમ એ મિત્ર ગયા જ સ અણુસહ્ય દુ:ખે ધૂમાતીને, દીપવાત સમ નીરખેા મ્યુને. તજીને તિ, કામને હણ્યા, વધ દૈવે અડધા નકી કર્યો; CC (6 . (C ગજ આશ્રયવૃક્ષ છેદતાં, નહિ ટકશે સુકુમાર વેલડી. પ્રિય મિત્ર વસંત! આટલું, કરી દ્યે કાર્ય ઉચિત નું, ‹ અનલે૧ મમ દુ:ખી જાતને, અરપી નાથ પ્રતિ જ પાઠવેા. ૩૨ ૬ શિશની સહુ કૌમુદી જતી, વીજળી મેધ જતાંન દીસતી, (( “ ગ્રહવેા પતિમાગ પત્નીએ, જડવસ્તુ પણ એમ સૂચવે, ૩૩ . મધુરી પ્રિય ગાત્ર ભસ્મથી, સ્તનને લિપ્ત કરી હું વહનમાં, (6 “નવ પલ્લવ કેરી સેજમાં, ત્યમ હું આ તનને ધરીશ ત્યાં. ૩૪ વિનવું કર જોડીને હવે, રચી ઘેા કાષ્ઠ તણી ચિતા હમે, બહુ સ્પાય મધુ ! હમે કરી, રચવે પુષ્પની પૂર્વ સેજડી. “ કરો પછી દીપ્ત વર્ણનને, મલયાનિલ ચલાવીને હમે, 66 . .. 44 ૧૬૭

.. ૩૦ .. કરશું તમ મિત્રને હું યે, સ્વર્ગે પાન સોડ તે તણું. કરતાં પલેાકની વિધિ, સ્મરને ઘે। મધુ ! આશ્રમંજરી, કુમળાં ચલ પલવેા ભરી; ગમતી એ તમ મિત્રને ઘણી. મરવા થઈ સજ્જ જ્યાં રતિ, ગગને વાણી થઈ દયા ભરી, સુકતાં સર મત્સ્યને રીઝે, જ્યમ વૃષ્ટિ પડી હેલી મેઘની; ચિરકાલ વિયેગ પહેાંચશે નહિ પતિને, સુણજે તું ક હૈ, શિવના નયનાગ્નિમાંહિ તે, નિજ કર્મ જ બળ્યેા પતગ થૈ. Yo મદને વ્યથતાં નિજેન્દ્રિય, અભિલાષા સ્વસુતા વિષે થઈ; (C સ્થિર ત્યાં થઈને વિરચિએ અભિશાપ્યા; કૃતિ એ અહીં ફળી. ૪૧ “ તપથી થઈ તુષ્ટ જ્યાં હર, ગ્રહશે અદ્રિ–સુતા તણેા કર, “ સુખ ભાગવતાં પ્રસન્ન થઈ, કરશે કામ સદેહ સુંદર. ત્યમ, પ્રાન ધર્મનું સુણી, અધિદા, સ્મર–શાપની ગિરા, વદિયા વિધિ; સંત, મેહુલા અને તે અમિ યે ઝરી રહ્યાં. cc વધુને યિ ! રક્ષ, સુંદર ! જલદી યાગ થશે જ નાયથી; રિવથી સરિતા સુકાયલી, વરષામાં ફરી પૂર પામતી. ' (C ૩૧ હમને ની જ્ઞાત છે, ક્ષણે મુજ વિના સ્મરને નહિ ગમે. પછી ઘેા જલ કેરી અંજલિ, અમને એક જ માત્ર પ્રેમથી, ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૨ ૪૩ ૪૪ 1 અગ્નિમાં. ૨ સંતપક્ષે અશનિ અને અમિ એટલે ક્રોધ અને કૃપારુ અને મેઘના સંધમાં અશિન એટલે વિજળી સાથેના કકડા અને અમિ Gamchi Heritage Portal