પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૧૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

અનુદ્રમાળા. ઉપોત. ઉપાદ્ઘાતરૂપ સૂચના..… વનસ્પતિશાસ્ત્રને અર્થ ઉપયોગ ... 23 વનસ્પતિશાસ્ત્રના ભાગ વનસ્પતિશાસ્ત્રનું બીજું નામ. વનસ્પતિની જુદી જુદી અવસ્થા. .. વનસ્પતિની ઉષ્ણતા. ... સ્થાણુ વર્ગ પ્રકાંડવાન વગે... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... વનસ્પતિનું આયુષ્ય... જુદાં જુદાં સ્થળમાંની વનસ્પતિના આકારમાન અસ્મીભૂત વનસ્પતિ. વનસ્પતિના આકાર વનસ્પતિના જીવનને સારૂ અવશ્યની વસ્તુ.... ... વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં ભેદ. કેાષ વિષે પ્રાચીન તથા અર્વાચીન વિનાનું મત...... વનસ્પતિનું લક્ષ્ય. વનસ્પતિની પુનરૂપત્તિ. ... ... ... ... ... ... ×Ç ? હું. ચનપાત રંદ્રિય વર્ણન.

.** ... ... ... ... ... ...

... ૯. 1 ... ... + ૧' ૨ 3 ૩ 3 .... ૪ >> ૐ ( ...૧૨