ફાગુન કે દિન ચાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ફાગુન કે દિન ચાર હોલી ખેલ મના રે

બિન કરતાલ પખાવજ બાજૈ
અનહદકી ઝનકાર રે

બિન સુર રાગ છતીસૂં ગાવૈ
રોમ રોમ રણકાર રે ... ફાગુન કે દિન

શીલ સંતોષ કી કેસર ઘોલી
પ્રેમ પ્રીત પિચકાર રે,

ઉડત ગુલાલ લાલ ભયો અંબર,
બરસત રંગ અપાર રે ... ફાગુન કે દિન

ઘટકે સબ પટ ખોલ દિયે હૈં
લોકલાજ સબ ડાર રે,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર
ચરણકમલ બલિહાર રે ... ફાગુન કે દિન

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

ફાગણ કે દિન ચાર, હોલી ખેલ મના રે

બીન કરતાલ પખાવજ બાજે
અનહદકી ઝનકાર. હોલી૦

બીન સુર રાગ છતીશ આલાવે
રોમ રોમ રનકાર. હોલી૦

શીલ સંતોષકી કેશર ઘોલી
પ્રેમકી ભરી પિચકાર. હોલી૦

ઉડત ગુલાલ, લાલ ભયે બાદલ,
બરસત રંગ અપાર. હોલી૦

ઘૂંઘટ કે સબ પટ ખુલ ગયે સબ
લોકલાજ સબ ડાર. હોલી૦

હોલી ખેલે પ્રીતમ પ્યારી,
સોપ્રીતમ ચિત ધાર. હોલી૦

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર
ચરણકમલ બલિહાર રે હોલી૦