બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ.

મોહની મૂરત સાંવરી સૂરત
નૈણા બને બિસાલ,

અધર સુધારસ મુરલી રાજત
ઉર વૈજંતી-માલ ... બસો મોરે.

છુદ્ર ઘંટિકા કટિ તટ શોભિત
નૂપુર સબદ રસાલ,

મીરાં પ્રભુ સંતન સુખદાયી
ભક્તવત્સલ ગોપાલ ... બસો મોરે.