બીરબલ વિનોદ/અજબ મસ્ખરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← માકૂલ, બહેન કૂલ બીરબલ વિનોદ
અજબ મસ્ખરી
બદ્રનિઝામી–રાહતી
એકાદશી વ્રત →


વાર્તા ૧૨૦.

અજબ મસ્ખરી.


એક દિવસ બાદશાહ સીડી ઉપર ચઢતો હતો. એવામાં તેને કાંઈક ખ્યાલ આવતાં બીરબલને કહ્યું “જો મ્હને છેલ્લે પગથીયે પહોંચતા સુધીમાં નહીં હસાવો તે ગરદન મારવાનો હુકમ આપીશ.”

આ સાંભળી બીરબલે બાદશાહને હસાવવાના અનેક ઉપાયો કર્યા, પણ બાદશાહે મનપર ઘણોજ કાબુ રાખ્યો. એટલે છેવટે બીરબલે અકળાઈને કહ્યું “શું, હવે આગળ રહીને મરાવશો ?”

બાદશાહ આ દ્વિઅર્થી વિનોદપૂર્ણ ઉત્તર સાંભળી ખડખડાટ હસવા લાગ્યો.