બીરબલ વિનોદ/બે માસનો એક માસ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← અક્કલથી ઇશ્વરને ઓળખવો બીરબલ વિનોદ
બે માસનો એક માસ
બદ્રનિઝામી–રાહતી
બહાદુર છતાં બ્હીકણ →


વાર્તા ૫.

બે માસનો એક માસ

એક દિવસે બાદશાહે કહ્યું “બીરબલ ! આજથી અમે બે મહીનાનો એક મહીનો મુકરર કર્યો છે.” બીરબલે કહ્યું “જહાંપનાહ ! ત્યારે તો ઘણી જ મજાહ પડશે, કેમકે એક માસ સુધી ચાંદરણું રહેશે ? ! ” બાદશાહ આ જવાબથી ઘણોજ લજ્જિત થયો.