બીરબલ વિનોદ/સોયા સો ચૂકા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ખુશ કે નાખુશ બીરબલ વિનોદ
સોયા સો ચૂકા
બદ્રનિઝામી–રાહતી
નદીનાં લગ્ન →


વાર્તા ૧૩૪.

સોયા સો ચૂકા.

એક દિવસ બીરબલ કુંજડા-કાછીયા નો વેશ લઈ બાદશાહના મહેલ પાસે જઈ પહોંચ્યો. બાદશાહે તેને પૂછ્યું “ સોયા કિસ ભાવ દેગા ? બીરબલ બોલ્યો “ ટકે સેર."

પછી બાદશાહે પૂછયું “ઓર ચૂકા કયા ભાવ હે ?” બીરબલે ઉત્તર આપ્યો “સોયા સો ચૂકા.”

બાદશાહ એ ઉત્તર સાંભળી પેલા કાછીયાને ધ્યાન પૂર્વક જોવા લાગ્યો અને તેને ઓળખી લઈ ખડ્ખડ્ હસવા લાગ્યો, તથા તેને ભારે ઈનામ આપ્યું.