બીસર ગઈ મેરો હાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

બીસર ગઈ મેરો હાર, જમનાતીરે, બીસર ગઈ મેરો હાર

ઇત ગોકુલ, ઉત મથુરા નગરી, કૈસે ઉતરું પાર ? જમના૦

મેં જલ યમુના ભરન જાત રી, મિલગયે નંદકુમાર. જમના૦

વૃંદાવનકી કુંજ ગલિનમેં, નૃત્યકરત હૈ મુરાર. જમના૦

મીરાંકે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ બલિહાર. જમના૦