મંગલ મંદિર ખોલો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મંગલ મંદિર ખોલો
નરસિંહરાવ દિવેટિયા


<poem> મંગલ મંદિર ખોલો દયામય ! મંગલ મંદિર ખોલો !

જીવન વન અતિ વેગે વટાવ્યું દ્વાર ઉભો શિશુ ભોળો; તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો, શિશુને ઉરમાં લો, લો, દયામય ! મંગલ મંદિર ખોલો !

નામ મધુર તવ રટ્યો નિરંતર શિશુ સહ પ્રેમે બોલો; દિવ્ય તૃષાતુર આવ્યો આ બાલક, પ્રેમ અમીરસ ઢોળો, દયામય ! મંગલ મંદિર ખોલો !